انجمن تونل ایران- دانلود کارگاه‌های آموزشی
دانلود کارگاه‌های آموزشی دوزادهمین کنفرانس تونل ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/10/3 | 

دانلود فایل‌های کارگاه‌های آموزشی سومین کنفرانس منطقه‌ای و دوزادهمین کنفرانس ملی تونل ایران

دوشنبه 6 آذر 1396، هتل المپیک تهران


کارگاه آموزشی "تجارب حاصل از حفاری تونل‌های انتقال آب T4 و T5 در مسیر گرمسیری"

فایل 1       فایل 2       فایل 3       فایل 4      فایل 5       فایل 6       فایل 7      فایل 8       فایل 9 


کارگاه آموزشی "روش‌های مقابله با مخاطرات تونل زاگرس"

فایل 1        فایل 2       فایل 3       فایل 4      فایل 5       فایل 6       فایل 7      فایل 8       فایل 9       فایل 10       فایل 11


کارگاه آموزشی "Practical seismic design and analysis of Earth Retaining Systems (ERS) for tunnel portal design, cut-and-cover tunnel and deep trenches"

فایل 1        فایل 2   

نشانی مطلب در وبگاه انجمن تونل ایران:
http://irta.ir/find.php?item=1.173.1813.fa
برگشت به اصل مطلب