انجمن تونل ایران- نشریه تونل
نشریه 27

حذف تصاویر و رنگ‌ها
شماره 27 نشریه تونل منتشر شد
 بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای حقیقی و حقوقی انجمن تونل ایران، همچنین دیگر دست اندرکاران و فعالان عرصه تونلسازی می‌رساند، شماره 27 نشریه تونل منتشر شد. جهت دریافت فایل نشریه بر روی تصویر نشریه کلیک نمایید:


AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن تونل ایران:
http://irta.ir/find.php?item=1.154.1403.fa
برگشت به اصل مطلب