انجمن تونل ایران- اطلاعات و فرم ثبت نام
عضویت در انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

عضویت در انجمن

عضویت در انجمن انواع و شرایط عضویت حقیقی در انجمن عبارتند از:

عضویت پیوسته : اعضای پیوسته انجمن بایستی حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:

۱- مؤسسان انجمن.

۲- اشخاص با درجه کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته‌های مرتبط با حداقل دو سال سابقه کار مفید در صنعت تونل سازی.

۳- اشخاص با درجه کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته‌های مرتبط و پایان‌نامه در زمینه تونل با حداقل یک‌سال سابقه کار مفید در صنعت تونل‌سازی.

۴- اشخاص با درجه کارشناسی در رشته‌ مرتبط با حداقل ۴ سال سابقه کار مفید در صنعت تونل‌سازی.

۵- اشخاص با درجه کارشناسی در سایر رشته‌ها با حداقل ۵ سال سابقه کار مفید در صنعت تونل‌سازی.

تبصره ۱‌ :‌ رشته‌های مرتبط به صنعت تونل‌سازی شامل : مهندسی عمران ـ ‌مهندسی معدن ـ زمین‌شناسی ـ مهندسی زمین‌شناسی ـ‌ مهندسی برق ـ مهندسی مکانیک ـ‌ مهندسی نقشه‌برداری و شاخه‌های وابسته می‌باشد.

عضویت وابسته : اشخاصی که دارای سابقه کاری حداقل دو سال در زمینه علم و صنعت تونل سازی بوده ولی شرایط عضویت پیوسته را نداشته باشند می‌توانند به عضویت وابسته درآیند.

عضویت دانشجویی :‌ کلیه اشخاصی که در رشته‌های مرتبط در دوره کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های مرتبط به صنعت تونل‌سازی به تحصیل مشغول هستند می‌توانند به عضویت دانشجویی انجمن درآیند.

مدارک مورد نیاز برای اعضای حقیقی شامل کپی آخرین مدرک تحصیلی یا گواهی اشتغال به تحصیل، گواهی کار، سوابق علمی و کاری، کپی شناسنامه، دو قطعه عکس به همراه فرم پر شده اعضای حقیقی می باشد.

عضویت حقوقی :

برای عضویت حقوقی فرم را تکمیل نموده و به همراه مدارک ثبت شرکت یا سازمان و همچنین سوابق و فعالیت ها به دفتر انجمن ارسال نمایید.  

فرم های عضویت:

عضویت حقیقی

۱- فایل Word

۲- فایل Pdf

عضویت حقوقی

۱- فایل Word

۲- فایل Pdf

 

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن تونل ایران:
http://irta.ir/find.php?item=1.68.14.fa
برگشت به اصل مطلب