انجمن تونل ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
وبینار علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/7 | 

انجمن‌ تونل ایران برگزار می‌کند:
"وبینار علمی"
"بررسی فرآیند عمل آوری مورد نیاز ماشینهای EPB برای حفاری بهینه در سنگ: تلفیق تجارب حاصل از آزمونهای آزمایشگاهی و عملکرد واقعی ماشین "

ارائه دهنده: 
آقای دکتر جعفر حسن پور
عضو هیات علمی دانشگاه تهران و هیات مدیره انجمن تونل ایران
 آقای مهندس یاور فیروزه ای
دانشجوی دکتری زمین شناسی مهندسی، دانشگاه تهران
زمان: روز چهارشنبه مورخ: ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ ساعت ۱۷ 
شرکت در وبینار رایگان است.
لینک ورود به وبینار:
نشانی مطلب در وبگاه انجمن تونل ایران:
http://irta.ir/find.php?item=1.62.3721.fa
برگشت به اصل مطلب