انجمن تونل ایران- صفحه اصلی
فراخوان نشریه علمی- پژوهشی مکانیک سنگ ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اطلاعیه
به منظور تحقق اهداف نشریه علمی- پژوهشی مکانیک سنگ ایران از همه اندیشمندان و پژوهشگران فعال در زمینه های مربوطه، دعوت می گردد تا دستاوردهای بدیع و ارزشمند علمی- پژوهشی خود را از طریق این نشریه با دیگر متخصصین و کارشناسان به اشتراک گذاشته و سهمی ارزنده در توسعه علم مکانیک سنگ  و صنایع وابسته  داشته باشند.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن تونل ایران:
http://irta.ir/find.php?item=1.54.460.fa
برگشت به اصل مطلب