انجمن تونل ایران- تونلهای بلند
تونلهای بلند

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/9/4 | 

طولانی ترین و زیباترین تونل های دنیا
تونل "لائردال" در نروژ: این طولانی ترین تونل جهان است واز ویژگی هایی برخوردار است که احساس خستگی و ترس از مکان های بسته را کاهش می دهد و 24.5 کیلومتر طول دارد.


AWT IMAGE

 
 2-تونل "گولیانگ" در چین: در سال 1972 تعدادی چینی تصمیم گرفتند تونل گولیانگ را طراحی کنند.


 AWT IMAGE
 گفتنی است این تونل 1.2 کیلومتر طول دارد و گردشگران بسیاری از آن دیدن می کنند.


3-تونل "مانش" در انگلستان و فرانسه: تونل مانش باعث ایجاد تغییر ریشه ای در جغرافی اروپا شد و 50 کیلومتر طول دارد.

 
 AWT IMAGE


4- تونل "توکیوبای اکوالاین" در ژاپن
این تونل مانند پلی است که 14 کیلومتر طول دارد و قسمتی از آن روی آب و قسمتی دیگر از آن زیر آب است.

 AWT IMAGE
 

5- تونل" آیزنهاور" در کولورادو
این تونل از بالاترین تونل جهان است که در 3000 متری بالای سطح دریا قرار دارد و 2.72 کیلومتر طول دارد.

 
 AWT IMAGE


6- تونل" اسمارت" در مالزی
این تونل 9.7 کیلومتر مساحت دارد و برای حل مشکل طوفان در کوالالامپور ساخته شده است و از شلوغی خیابان کاسته است.


 AWT IMAGE
 

7- تونل "سیکان" در ژاپن
این تونل 53 کیلومتر مساحت دارد. 23 کیلومتر آن زیر آب است و از طولانی ترین و عمیق ترین تونل های آهنی جهان است.

 
 AWT IMAGE


8-تونل "بوند سایت سینگ" در چین که 646.7 متر طول دارد.


AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن تونل ایران:
http://irta.ir/find.php?item=1.168.778.fa
برگشت به اصل مطلب