انجمن تونل ایران- تونل سازی سنتی
تونل سازی سنتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/7/1 | 
کارگروه تونلسازی سنتی
ضرورت تشکیل:

۱
-  سهم عظیم روش تونلسازی سنتی در میان روشهای متداول این صنعت از گذشته تا حال.
۲-  لزوم مرور و گردآوری اطلاعات موجود در ایران و جهان در خصوص این موضوع.
۳-  لزوم هم اندیشی و ایجاد ارتباط موثر فیمابین کارفرمایان، پیمانکاران، مهندسان مشاور، صنعتکاران و مراکز علمی به منظور ایجاد فهم مشترک در خصوص مباحث مختلف مبتلابه این مبحث از قبیل طراحی، روشهای ساخت، رفتارسنجی در حین ساخت، پیمان و سازماندهی اجرا.
۴-  ایجاد مرکزی جهت جمع ‏آوری و دسته ‏بندی دانش و تجربه موجود در جهان در مورد این موضوع در میان سازمانهای مرتبط.
این کارگروه معادل گروه کاری شماره ۱۹ انجمن بین المللی تونل ITA می‏باشد.
AWT IMAGE

اهداف: 
۱-  ایجاد ارتباط نزدیک با کارگروه تونلسازی سنتی انجمن بین المللی تونل ITA و بکارگیری تجارب آنها در جهت برنامه ریزی و اجرای صحیح فعالیت این کارگروه.
۲-  ایجاد بانک اطلاعات متمرکز در مورد تونلسازی سنتی از جمله تهیه کتب و مقالات علمی مربوطه.
۳-  تدوین استانداردها و دستورالعمل‏های اجرایی در جهت رفع مشکلات مبتلابه این مبحث از قبیل طراحی، روشهای ساخت، رفتارسنجی در حین ساخت، پیمان و سازماندهی اجرا.
۴-  شناسایی کامل مشکلات مختلف این مبحث در ایران و تلاش در جهت رفع یا بهبود وضع موجود.
۵- طرح، هدایت و راهبری پروژه‏های تحقیقاتی پیرامون تونلسازی سنتی.
۶- ترویج فهم یکسان از موضوعات مختلف مناقشه برانگیز تونلسازی سنتی در میان کارفرمایان، پیمانکاران، مهندسان مشاور، صنعتکاران و مراکز علمی با نگرشی بر مسائل روز مورد بحث در ایران.


 برنامه‏ کاری:
۱-  سازماندهی مجدد برای تشکیل هسته مرکزی کارگروه و فراخوان اعضای ثبت نام شده قبلی و جذب اعضای فعال جدید.
۲-  برگزاری همایشها و کنفرانسهای علمی – کاربردی در زمینه تعمیر و نگهداری تونل.
۳- هماهنگی و اطلاع رسانی در خصوص همایش ها به اعضای کارگروه.
۴- ارائه منابع اطلاعاتی موجود در بانک اطلاعاتی (از قبیل کتب، جزوات، نشریات فارسی و ترجمه شده در مورد تونلسازی سنتی).
۵- ارائه استانداردها، دستورالعمل ها و روش های اجرایی صحیح در تونلسازی سنتی.


برای اطلاعات بیشتر با دفتر انجمن تونل ایران تماس حاصل فرمایید یا با ایمیل انجمن مکاتبه فرمایید.
شماره تماس دبیرخانه: ۶-۸۸۶۳۰۴۹۵
شماره همراه انجمن: ۰۹۱۲۲۹۷۴۴۲۹
آدرس الکترونیکی انجمن: infoirta.ir


فرم عضویت در کارگروه مربوطه

نشانی مطلب در وبگاه انجمن تونل ایران:
http://irta.ir/find.php?item=1.121.214.fa
برگشت به اصل مطلب