انجمن تونل ایران- تحقیقات
کارگروه تحقیقات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/9/1 | 

کارگروه تحقیقات

ضرورت تشکیل:
از جمله وظایف انجمن تونل ایران که با هدف گسترش، پیشبرد و ارتقای فن آوری صنعت تونلسازی و فضاهای زیرزمینی و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص در زمینه های مرتبط با این صنعت تشکیل گردیده است، ایجاد زمینه و تحکیم روابط علمی، تحقیقاتی و فنی، و تشویق و ترغیب پژوهشگران و دست اندرکاران صنعت تونلسازی می باشد. کارگروه آموزش و تحقیقات نقش مهمی در این ارتباط ایفا می کند.


اهداف:
- بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی
- تبادل و انتقال تجربیات اساتید، متخصصان و کارشناسان صنعت تونل
- برقراری ارتباط با انجمن های علمی داخلی و خارجی و همکاری با ایشان در رابطه با برگزاری دوره های آموزشی، تبادل اطلاعات و غیره
- همکاری با دانشگاه ها در زمینه پروژه های تحقیقاتی
 


برنامه های کاری:

- تکمیل کتابخانه انجمن و تامین منابع علمی با جمع آوری منابع مختلف مانند کتاب های تخصصی، مجموعه مقالات کنفرانس ها و همایش ها، نشریات تخصصی داخلی و خارجی، پایان نامه های مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا از دانشگاه های داخلی و خارجی، فیلم و غیره
- چاپ نشریه که در حال حاضر نشریه تونل توسط انجمن تونل ایران و نشریه علم –پژوهشی مهندسی تونل و فضاهای زیرزمینی به طور مشترک توسط انجمن تونل ایاران و دانشگاه صنعتی شاهرود منتشر می شود
- برگزاری منظم سخنرانی های علمی-کاربردی با دعوت از اساتید و متخصصان صنعت تونل و با اهمکاری سایر کارگروه های انجمن
- برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی مرتبط با صنعت تونل
- برگزاری کنفرانس و همایش تونل


برای اطلاعات بیشتر با دفتر انجمن تونل ایران تماس حاصل فرمایید یا با ایمیل انجمن مکاتبه فرمایید.
شماره تماس دبیرخانه: ۶-۸۸۶۳۰۴۹۵
شماره همراه انجمن: ۰۹۱۲۲۹۷۴۴۲۹
آدرس الکترونیکی انجمن: infoirta.ir

فرم عضویت

نشانی مطلب در وبگاه انجمن تونل ایران:
http://irta.ir/find.php?item=1.115.282.fa
برگشت به اصل مطلب