انجمن تونل ایران- امور قراردادی
امورقرادادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/7/6 | 

کارگروه امور قراردادی

 ضرورت تشکیل

۱- اهمیت امورقرادادی در صنعت تونلسازی
۲- لزوم مرورکردن قراردادها، مطالعه و ساخت فضاهای زیرزمینی و تونل ها در کشور
۳- لزوم ایجاد ارتباط با دستگاه های اجرایی، مشاوران و پیمانکاران در خصوص مسائل قراردادی
۴- ایجاد مرکزی جهت جمع اوری و دسته بندی قراردادهای تونل و فضاهای زیرزمینی

این کارگروه معادل گروه کاری شماره ۳ انجمن بین المللی تونل ITA می باشد.

AWT IMAGE

اهداف:
۱- ایجاد ارتباط نزدیک با کارگروه امور قراردادی انجمن بین المللی تونل ITA و بکارگیری تجارب آنها در مسائل قراردادی
۲- ایجاد بانک اطلاعات متمرکز در ارتباط با انواع قراردادها و تهیه کتب و مقالات عملی مربوطه
۳- تدوین نمونه قراردادهای ساخت و طراحی - ساخت متناسب با قوانین کشور
۴- شناسایی مشکلات و مسائل قراردادی موجود در کشور و تلاش در جهت رفع آنها
۵- طرح، هدایت و راهبری پروژه های تحقیقاتی پیرامون مسائل قراردادی تونل و فضاهای زیرزمینی در همکاری با دانشگاه ها و مراکز علمی - پژوهشی کشور


برنامه کاری:
۱- سازماندهی مجدد برای تشکیل هسته مرکزی کارگروه و فراخوان اعضاء ثبت نام شده در این کارگروه
۲- برگزاری کارگاه های آموزشی و سخنرانی های علمی - کاربردی در زمینه مسائل قراردادی
۳- کمک به دستگاههای اجرایی، مشاوران و پیمانکاران در حل مسائل قراردادی
۴- ارائه منابع اطلاعاتی موجود در بانک اطلاعاتی (از قبیل کتب، جزوات، نشریات فارسی و دیگر زبان ها در مورد انواع قراردادها)برای اطلاعات بیشتر با دفتر انجمن تونل ایران تماس حاصل فرمایید یا با ایمیل انجمن مکاتبه فرمایید.
شماره تماس دبیرخانه: ۶-۸۸۶۳۰۴۹۵
شماره همراه انجمن: ۰۹۱۲۲۹۷۴۴۲۹
آدرس الکترونیکی انجمن: infoirta.ir

نشانی مطلب در وبگاه انجمن تونل ایران:
http://irta.ir/find.php?item=1.112.217.fa
برگشت به اصل مطلب