انجمن تونل ایران- مترو استکهلم
مترو استکهلم

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 

مترو استکهلم

مترو استکهلم در 90 ایستگاه از مجموع 100 ایستگاه، مترو استکهلم به کمک بیش از 100 هنرمند با سرمایه ای در حدود 5/1 میلیون دلار برپا شده است.


AWT IMAGE


AWT IMAGE


AWT IMAGE


AWT IMAGE


AWT IMAGE

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن تونل ایران:
http://irta.ir/find.php?item=1.105.26.fa
برگشت به اصل مطلب