انجمن تونل ایران- اخبار علمی
ارسال شیوه نامه اعطایی جایزه های تحصیلی 96 و 97

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۲۴ | 
اطلاعیه جهت اطلاع اعضای دانشجویی انجمن

شیوه نامه اعطای جایزه های تحصیلی 1397-1396 بنیاد ملی نخبگان جهت بهره برداری در شاخه های دانشجویی
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن تونل ایران:
http://irta.ir/find.php?item=1.64.1636.fa
برگشت به اصل مطلب