انجمن تونل ایران- اخبار خبرگزاری ها
مجوز استفاده از اوراق مشارکت، بارقه امید برای توسعه مترو در سال ۹۸

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | 

مجوز استفاده از اوراق مشارکت، بارقه امید برای توسعه مترو در سال ۹۸

 

مدیرعامل شرکت راه آهن متروی تهران و حومه گفت: متعاقب تصویب شورای شهر پیگیر اخذ مجوز مراجع قانونی ذیربط برای انتشار ۲ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای تکمیل خطوط ۶ و ۷ متروی تهران هستیم که در این صورت می توانیم به بهبود وضعیت مترو در سال ۹۸ بیشتر امیدوار باشیم.
به گزارش ایسنا، علی امام با اشاره به اینکه بودجه مترو به صورت مستقیم از دو بخش دولتی و بودجه شهرداری تامین می شود، اظهار کرد: امسال بودجه مترو تهران از محل بودجه کل کشور ۴۵ میلیارد تومان بود که این میزان درلایحه بودجه سال ۹۸ به ۵۵ میلیارد تومان رسیده است.
براساس گزارش شهرنوشت؛ وی افزود: سهم متروی تهران از بودجه شهرداری در سال جاری هزار و ۷۶۵ میلیارد تومان بود که برای سال آینده هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان از سوی شهرداری تهران پیشنهاد شد.

تاریخ: 97/12/18
منبع:
https://www.isna.ir/news/97121809596

نشانی مطلب در وبگاه انجمن تونل ایران:
http://irta.ir/find.php?item=1.63.2562.fa
برگشت به اصل مطلب