انجمن تونل ایران- اخبار خبرگزاری ها
اتمام مطالعات و پیش‌بینی منابع مالی برای احداث قطار حومه‌ای تهران - بهارستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۴/۱۰ | 

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران خبر داد
اتمام مطالعات و پیش‌بینی منابع مالی برای احداث قطار حومه‌ای تهران - بهارستان
 

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهران با اشاره به اتمام مطالعات احداث قطار حومه‌ای تهران- بهارستان و شهر قدس افزود: منابع لازم برای احداث این خط پیش بینی شده است.
نعمت الله ترکی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تکمیل خطوط ریلی در سطح استان تهران گفت: در بخش حمل و نقل ریلی در حال حاضر مطالعات قطار حومهای تهران- پردیس – دماوند انجام شده که از منابع لازم برای احداث این خط، ۲۰ درصد سهم دولت و الباقی توسط بخش خصوصی تامین خواهد شد.
وی افزود: در قطار حومهای تهران - پاکدشت هم ردیف اعتباری باز شده و به‌زودی اجرایی خواهد شد. همچنین برای مترو تهران به فرودگاه امام خمینی (ره) ۲۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۱ به شهرداری تزریق کردیم و امیدواریم ادامه این خط یعنی فرودگاه امام خمینی (ره) تا شهر جدید پرند نیز هرچه زودتر تکمیل شود. البته قطار حومهای تهران- پرند را هم در دست مطالعه داریم.
وی تاکید کرد: امیدواریم با تکمیل خطوط قطارهای حومهای و اتصال آن به مترو تهران بتوانیم شبکه حمل و نقل ریلی در استان تهران را تکمیل کنیم

تاریخ: 97/04/09
منبع:
https://www.isna.ir/news/97040804315

نشانی مطلب در وبگاه انجمن تونل ایران:
http://irta.ir/find.php?item=1.63.2115.fa
برگشت به اصل مطلب