انجمن تونل ایران- اخبار خبرگزاری ها
خبر

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | 

تا پایان ماه جاری اجرا می شود:
بازگشائی راستگرد آرش شرقی به بزرگراه شهید مدرس شمال


معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۳ از بازگشائی راستگرد آرش شرقی به بزرگراه شهید مدرس شمال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، امیرهوشنگ گل محمدی معاون فنی و عمرانی با بیان اینکه عملیات تغییر مسیر شبکه برق رسانی خیابان راجیان تا پایان هفته به پایان می رسد و راستگرد آرش شرقی به مدرس شمال تا پایان ماه جاری بازگشائی خواهد شد تصریح کرد : این پروژه با توجه به ضرورت تامین شبکه دسترسی آسان و روان سازی ترافیک و همچنین تسهیل در تردد شرقی-غربی در معابر شمال شهر تهران انجام شده است.
معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۳ ابراز داشت: همچنین مطالعات مربوط به ساماندهی و جمع آوری آبهای سطحی جهت رفع نقاط آبگیر در محدوده خیابان راجیان نیز به طور هم زمان صورت گرفته و به همراه عملیات تعریض این خیابان، اجرا خواهد شد.
گل محمدی اظهار داشت: عملیات اجرایی و اصلاح نهر سرپوشیده خیابان فرید افشار تا بزرگراه شهید مدرس نیز به پایان رسیده و با اتمام عملیات راستگرد آرش شرقی به مدرس شمال، این مسیر تا پایان ماه جاری، بازگشائی خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: عملیات رفع معارض تاسیساتی و تیرهای برق در حال انجام می باشد و کلیه شبکه برق رسانی به زیر زمین منتقل خواهد شد و تیرهای برق حاضر که منظر مناسبی ندارند جمع آوری می شوند.

تاریخ: 96/11/23
منبع:
https://www.mehrnews.com/news/4226226

نشانی مطلب در وبگاه انجمن تونل ایران:
http://irta.ir/find.php?item=1.63.1889.fa
برگشت به اصل مطلب