انجمن تونل ایران- اخبار سمینارها و کنفرانس‌ها
همایش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۵/۶ | 

چهارمین همایش ملی پیشرفت و توسعه علمی کشور مورخ سوم آبان 95

محورهای همایش:
-  اشتغال و کارآفرینی فارغ التحصیلان؛
-  همگرایی دولت، صنعت و دانشگاه در پیشرفت و توسعه کشور؛
-  نقش بخش خصوصی در توسعه کیفی و کمی پژوهش و آموزش عالی؛
 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن تونل ایران:
http://irta.ir/find.php?item=1.62.1237.fa
برگشت به اصل مطلب