انجمن تونل ایران- اخبار پایگاه
راه‌اندازی پایگاه جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اطلاعیه  

به اطلاع  کلیه شرکتها و سازمانهای مرتبط و یا فعال در صنعت تونل سازی می رساند انجمن تونل سازی ایران در نظر دارد جهت برقراری ارتباط مفید و سازنده در بین کلیه فعالان صنعت تونل سازی در ایران اخبار و رویدادهای مهم در این زمینه را از طریق وب سایت انجمن در اختیار کلیه مراجعه کنندگان به وب سایت قرار دهد،لذا  از کلیه همکاران در این صنعت دعوت میشود، اطلاعات و اخبار خود شامل متن خبر ،عکس و فیلم کوتاه را به آدرس الکترونیکی ذیل ارسال تا پس از بررسی در سایت مذکور ارائه گردد.

Email:info@irta.ir 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن تونل ایران:
http://irta.ir/find.php?item=1.61.10.fa
برگشت به اصل مطلب