انجمن تونل ایران- صفحه اصلی
حضور رئیس انجمن بین المللی تونل در دفتر انجمن تونل ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/8/5 | 

حضور رئیس انجمن بین المللی تونل در دفتر انجمن تونل ایران

در آستانه برگزاری دومین کنفرانس منطقه ای و یازدهمین کنفرانس تونل ایران، در تاریخ 11 آبان 94 آقای Eskesen ریاست انجمن بین المللی تونل ITA، در محل دفتر انجمن تونل ایران حضور یافت و ضمن دیدار با اعضای هیئت مدیره انجمن تونل ایران و کمیته اجرایی کنفرانس، در جریان فعالیت های انجمن و صنعت تونلسازی ایران قرار گرفت.


AWT IMAGE


AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن تونل ایران:
http://irta.ir/find.php?item=1.54.690.fa
برگشت به اصل مطلب