انجمن تونل ایران- صفحه اصلی
بخشنامه

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۹ | 

اصلاحیه آیین نامه طبقه بندی وتشخیص صلاحیت پیمانکاران

شرکت‌های پیمانکاری برای کار در طرح ‌های عمرانی داخل کشور ‏باید دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری صادره از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشند. این گواهینامه براساس آیین نامه طبقه بندی تشخیص صلاحیت پیمانکاران صادر می‌شود، معیارهای تشخیص صلاحیت شامل ارزشیابی، تخصص وتجربه و توان مالی است.

یکی از عوامل موثر در امتیاز تخصص و تجربه امتیاز مدیران و کارکنان پیمانکار می‏باشد. و امتیاز کارکنان و پیمانکاران حاصل جمع ا متیاز تحصیلات و امتیاز سابقه می‌باشد. رشته تحصیلات کارکنان بسته ‏به رشته فعالیت پیمانکار رشته غیر مرتبط، مرتبط و زمینه حساب می‌شود. و میزان امتیاز متعلقه از سوی کارکنان با رشته غیر مرتبط کمترین امتیاز و با رشته زمینه بالاترین امتیاز را به همراه ‏دارد.

پیمانکارانی که در زمینه تونل ‏سازی فعالیت می‏کنند باید دارای گواهینامه صلاحیت در رشته آب و یا راه باشند. در شرایطی که مهندسین معدن نقش کلیدی در فعالیت‌های تونلسازی بعهده داشتند‏ولی تحصیلات ایشان مرتبط محسوب می‏شد و امتیاز کمی از سوی ایشان بدست می‌آمد با پیگیری هایی که به عمل آمد تحصیلات معدن در تمام گرایشات در رشته آب و راه به رشته زمینه تبدیل شد.

AWT IMAGE

با این تغییر میزان امتیاز متعلقه از مرتبط به زمینه  افزایش می‌یابد.

AWT IMAGE

خوشبختانه پس از مدتهاپیگیری در تاریخ 8/12/95 با دستور دکتر نوبخت این اصلاحیه صورت گرفت.

AWT IMAGE

محسن کریمی

عضو هیات مدیره انجمن تونل ایران

نشانی مطلب در وبگاه انجمن تونل ایران:
http://irta.ir/find.php?item=1.54.1473.fa
برگشت به اصل مطلب