انجمن تونل ایران- صفحه اصلی
نشست

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/8/5 | 

نشست با نمایندگان انجمن تونل آلمان

روز یکشنبه 2 آبان 1395 جلسه ای با حضور آقایان مهندس ابوالقاسم مظفری و دکتر سیامک هاشمی (رئیس و نایب رئیس انجمن تونل ایران) و مهندس Reiner Rengshausen (رئیس انجمن تونل آلمان و مدیرعامل شرکتPorr ) و مهندس Hans Wenkenbach  (عضو انجمن تونل آلمان و عضو هیئت مدیره شرکت Porr) برگزار شد. در این جلسه نمایندگان انجمن تونل ایران اقدام به معرفی فعالیت های علمی و پژوهشی این انجمن نموده و همچنین عملکرد کارگروه های تخصصی انجمن را تشریح نمودند. نمایندگان انجمن تونل آلمان نیز فعالیت های خود را معرفی نموده و توضیحاتی راجع به نقش و عملکرد کارگروه های تخصصی این انجمن ارائه نمودند. از جمله فعالیتهای با اهمیت این انجمن که در حال انجام می باشد تهیه ساختار و فرمت مشخص برای قراردادهای پروژه های تونلسازی است که در این ارتباط المان های مجزایی برای هر بخش از قرارداد در دست تهیه می باشد تا به عنوان روش پیشنهادی واحدی در زمان عقد قراردادهای تونلی به کار رود و روند یکپارچه ای در قراردادهای پروژه های تونلسازی ایجاد شود. انجمن آلمان به منظور بررسی نمونه های بین المللی و برای تهیه روشهای پیشنهادی مذکور با هدف فراگیر نمودن روندی مشخص در سطح بین المللی برای عقد قراردادهای تونلسازی، از انجمن تونل ایران نیز درخواست همکاری نموده تا تجربیات داخلی خود را در زمینه های مورد نظر به اشتراک بگذارد. همچنین دو انجمن موافقت کردند که در زمینه های آموزشی و پژوهشی و نیز فعالیت های کارگروه ها با یکدیگر همکاری نمایند و متقابلا در کنفرانس ها و نمایشگاه هایی که توسط این انجمن ها برگزار می شود شرکت نمایند. به منظور رسمیت بخشیدن به توافقات انجام شده و همکاریهای آتی میان انجمنهای تونل ایران و آلمان مقرر گردید که موافقتنامه همکاری تهیه و تبادل شود در ادامه بعدازظهر همان روز یکشنبه 2 آبان 1395 جلسه دیگری در سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با حضور آقایان دکتر مازیار حسینی (معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران)، مهندس علی امام (مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهر تهران)، مهندس سید مهدی پورهاشمی (مجری طرح های تونلی سازمان مهندسی و عمران شهر تهران) برگزار گردید. در این جلسه آقایان دکتر سیامک هاشمی (نایب رئیس انجمن تونل ایران)، دکتر قارونی نیک (عضو هیئت مدیره انجمن تونل ایران) توضیحاتی در زمینه توافق به عمل آمده برای همکاری انجمنهای تونل ایران و آلمان ارائه دادند و آقایان مهندس Reiner Rengshausen و مهندس Hans Wenkenbach  نیز توضیحاتی در مورد فعالیتهای انجمن تونل آلمان و نیز زمینه های تخصصی فعالیت شرکت Porr در رابطه با پروژه های عمرانی و به طور خاص تونلسازی ارائه دادند. در این جلسه آقای پروفسور Walter Wittke و خانم دکتر Bettina Wittke نیز حضور داشتند و با معرفی فعالیت های شرکت مشاور WBI آمادگی خود را به منظور مشاوره در مباحث مربوط به تونلسازی اعلام کردند. در پایان این نشست آقای دکترحسینی به برخی مشکلات موجود در پروژه های زیرزمینی اشاره نمود و اظهار امیدواری نمود که از طریق همکاریهای آینده با مجموعه های معرفی شده گامهایی در جهت شناخت مشکلات و معرفی راهکار مناسب برای حل آنها و همچنین بهبود کنترل کیفیت و تضمین کیفیت طراحی و اجرای پروژه های تونلی و نیز مباحث ایمنی و سلامت برداشته شود.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن تونل ایران:
http://irta.ir/find.php?item=1.54.1340.fa
برگشت به اصل مطلب