انجمن تونل ایران- آمار و اطلاعات
کارگروه آمار و اطلاعات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۳/۵ | 
کارگروه آمار و اطلاعات
ضرورت تشکیل

- نبود آمار طبقه بندی شده در این حوزه
- عدم وجود سازوکار مناسب به منظور جمع آوری، طبقه بندی، تحلیل و به روز آوری اطلاعات در حوزه تونلسازی در سطح کشور
- کمبود تحلیل های آماری به منظور فراهم آوردن شرایط مناسب جهت برنامه ریزی های کلان در سطح انجمن، کشور و ...
AWT IMAGE


اهداف
ساماندهی وضعیت آمار و اطلاعات در حوزه تونلسازی به منظور دسترسی آسان و به هنگام به آمارهای درست


برنامه کاری

1. تشکیل تیم کارگروه
2. جمع آوری اطلاعات و آمار در خصوص حوزه تونلسازی در کشور
3. سیاست گذاری فعالیت های آماری در راستای سیاست های انجمن
4. تشخیص و تعیین اولویت های موضوع های آماری
5. دریافت‌، ‌بررسی و تعیین شاخص ها و اقلام آماری مورد نیاز بخش های مختلف
6. برنامه ریزی به منظور ایجاد بانک اطلاعات آماری به روز جامع و کارآمد در حوزه تونل‌ در تمام زمینه‌های مختلف شامل کتب، مقالات، ... در قالب مواردی نظیر؛
- برنامه ریزی و تدوین فرم های مناسب برای دریافت اطلاعات آماری در حوزه های مختلف با ارگان ها، انجمن ها، دانشگاه ها و سایر نهادهای ذیربط به صورت مستمر
- نامه نگاری با ارگان های مختلف برای دریافت اطلاعات در حوزه تونلسازی
- جمع بندی و تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات جمع آوری شده
- طبقه بندی اطلاعات آماری جمع آوری شده
7. طراحی نظام گردش آمار و اطلاعات
8. پشتیبانی اطلاعاتی و آماری از حوزه های مختلف انجمن از طریق ارائه گزارشهای تحلیلی
9. ارتباط و همکاری مستمر با نشریات، همایش ها، وزارتخانه ها و ... جهت دریافت اطلاعات و آمار مربوطه
10. مقایسه آماری میان حوزه تونل کشور و کشورهای مختلف در صورت نیاز جهت شناسایی نقاط ضعف و قوت به منظور گسترش نقاط قوت و جبران نقاط ضعف
11. ارائه آمار، تجزیه و تحلیل آنها به انجمن، وزارتخانه ها و حوزه های مرتبط جهت برنامه ریزی و ...
مسئول کارگروه؛‌ مهندس قاسم ستاری (
ghasem.sattari@gmail.com)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن تونل ایران:
http://irta.ir/find.php?item=1.166.469.fa
برگشت به اصل مطلب