انجمن تونل ایران- نشریه تونل
شماره 25 نشریه تونل

حذف تصاویر و رنگ‌ها
شماره 25 نشریه تونل منتشر شد
 بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضای حقیقی و حقوقی انجمن تونل ایران، همچنین دیگر دست اندرکاران و فعالان عرصه تونلسازی میرساند، شماره 25 نشریه تونل منتشر شد. جهت دریافت فایل نشریه بر روی تصویر نشریه کلیک نمایید:
نشانی مطلب در وبگاه انجمن تونل ایران:
http://irta.ir/find.php?item=1.154.1193.fa
برگشت به اصل مطلب