انجمن تونل ایران- مدیریت سرمایه
کارگروه مدیریت سرمایه در چرخه عمر تونلها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/7/5 | 

کارگروه مدیریت سرمایه در چرخه عمر تونل ها

ضرورت تشکیل:

۱ـ اهمیت مدیریت سرمایه ها در طول عمر تونل ها.

۲ـ جمع آوری اطلاعات و تجارب موجود در ایران در خصوص موضوع.

۳ـ لزوم هم اندیشی و ایجاد ارتباط موثر فیمابین مراکز علمی با دست اندرکاران صنعت تونل.

۴ـ ایجاد مرکزی جهت جمع ‏آوری و دسته ‏بندی دانش موجود در جهان و بومی سازی آنها.

این کارگروه معادل گروه کاری شماره ۲۱ انجمن بین المللی تونل ITA می‏باشد.

AWT IMAGE

اهداف:

۱ـ ایجاد ارتباط نزدیک با کارگروه مدیریت سرمایه انجمن بین المللی تونل و بکارگیری تجارب آنها در مدیریت سرمایه در چرخه عمر تونل ها.

۲ـ ایجاد بانک اطلاعات متمرکز در مورد مدیریت سرمایه در چرخه عمر تونل ها شامل کتب، مقالات و دستورالعمل های موجود.

۳ـ تدوین استانداردها و دستورالعمل های کاربردی موردنیاز.

۴- شناسایی مشکلات و گسترش دانش مدیریت سرمایه در ایران

۵- طرح، هدایت و راهبری پروژه‏های تحقیقاتی پیرامون مدیریت سرمایه در چرخه عمر تونل ها.


برنامه‏ کاری:

۱- تشکیل هسته مرکزی کارگروه و فراخوان جهت ثبت نام اعضا در این کارگروه.

۲ـ برگزاری همایشها و کنفرانسهای علمی – کاربردی در زمینه مدیریت سرمایه در چرخه عمر تونل ها.

۳ـ هماهنگی و اطلاع رسانی در خصوص همایشها به اعضای کارگره.

۴ـ جمع آوری منابع اطلاعاتی موجود و تشکیل بانک اطلاعات شامل کتب، جزوات،مقالات و نشریات.

۵ـ انتشار راهنماها و دستورالعمل های کاربردی در مورد مدیریت سرمایه در تونل ها.


برای اطلاعات بیشتر با دفتر انجمن تونل ایران تماس حاصل فرمایید یا با ایمیل انجمن مکاتبه فرمایید.
شماره تماس دبیرخانه: ۶-۸۸۶۳۰۴۹۵
شماره همراه انجمن: ۰۹۱۲۲۹۷۴۴۲۹
آدرس الکترونیکی انجمن: infoirta.ir


فرم عضویت در کارگروه مربوطه

نشانی مطلب در وبگاه انجمن تونل ایران:
http://irta.ir/find.php?item=1.123.216.fa
برگشت به اصل مطلب