انجمن تونل ایران- شاتکریت
شاتکریت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۶/۲۵ | 

کارگروه شاتکریت 

ضرورت تشکیل:

 1ـ اهمیت شاتکریت در صنعت تونلسازی.

 2ـ لزوم مرور کردن اطلاعات موجود در ایران در خصوص این صنعت.

 3ـ لزوم ایجاد ارتباط با مراکز علمی در خصوص این صنعت.

 4ـ ایجاد مرکزی جهت جمع ‏آوری و دسته ‏بندی دانش موجود در جهان در مورد این صنعت در میان سازمانهای مرتبط.

این کارگروه معادل گروه کاری شماره 12 انجمن بین المللی تونل ITA می‏باشد.

AWT IMAGE

 اهداف:

 1ـ ایجاد ارتباط نزدیک با کمیته شاتکریت انجمن بین المللی تونلITA و بکارگیری تجارب آنها در جهت طراحی و اجرای صحیح شاتکریت.

 2ـ ایجاد بانک اطلاعات متمرکز در مورد شاتکریت از جمله تهیه کتاب و مقالات علمی مربوطه.

 3ـ تدوین استانداردها و دستورالعمل‏های اجرایی در جهت رفع مشکلات شاتکریت.

 4ـ شناسایی مشکلات طراحی و اجرای شاتکریت در ایران و تلاش در جهت بهینه سازی آنها.

 5ـ طرح، هدایت و راهبری و پروژه‏های تحقیقاتی پیرامون شاتکریت.

 6ـ کار متمرکز روی شاتکریت یعنی پردازش نهایی و تغییر طرز تلقی افراد در استفاده از پوشش موقت آن.


برنامه‏ کاری:

1- سازماندهی مجدد برای تشکیل هسته مرکزی کارگروه و فراخوان اعضای ثبت نام شده در این کارگروه.

2ـ برگزاری همایشها و کنفرانسهای علمی – کاربردی در زمینه شاتکریت.

3ـ هماهنگی و اطلاع رسانی در خصوص همایشها به اعضای کمیته شاتکریت.

4ـ ارائه منابع اطلاعاتی موجود در بانک اطلاعاتی (از قبیل کتب، جزوات، نشریات فارسی و ترجمه شده در مورد شاتکریت).

5ـ ارائه استانداردها و روشهای اجرایی صحیح شاتکریت.


مسئول گروه: دکتر مرتضی قارونی نیک

اعضاء گروه: گروه در حال شکل گرفتن است.


فرم عضویت در کارگروه مربوطه

نشانی مطلب در وبگاه انجمن تونل ایران:
http://irta.ir/find.php?item=1.119.205.fa
برگشت به اصل مطلب