انجمن تونل ایران- تعمیر و نگهداری تونلها
تعمیر و نگهداری تونل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۶/۲۹ | 

کارگروه تعمیر و نگهداری تونل
ضرورت تشکیل:
1ـ اهمیت تعمیر و نگهداری در صنعت تونلسازی.
 2ـ لزوم مرور کردن اطلاعات موجود در ایران در خصوص این موضوع.
 3ـ لزوم ایجاد ارتباط با مراکز علمی در خصوص این مبحث.
 4ـ ایجاد مرکزی جهت جمع ‏آوری و دسته ‏بندی دانش موجود در جهان در مورد این موضوع در میان سازمانهای مرتبط.
این کارگروه معادل گروه کاری شماره 6 انجمن بین المللی تونل ITA می‏باشد.
AWT IMAGE

اهداف:
 1ـ ایجاد ارتباط نزدیک با کارگروه تعمیر و نگهداری انجمن بین المللی تونل ITA و بکارگیری تجارب آنها در جهت برنامه ریزی و اجرای صحیح تعمیر و نگهداری در تونلها.
 2ـ ایجاد بانک اطلاعات متمرکز در مورد تعمیر و نگهداری تونل از جمله تهیه کتب و مقالات علمی مربوطه.
 3ـ تدوین استانداردها و دستورالعمل‏های اجرایی در جهت رفع مشکلات تعمیر و نگهداری تونلها.
 4ـ شناسایی مشکلات برنامه ریزی و اجرای تعمیر و نگهداری در تونلها در ایران و تلاش در جهت رفع آنها.
 5ـ طرح، هدایت و راهبری پروژه‏های تحقیقاتی پیرامون تعمیر و نگهداری تونل.


 برنامه‏ کاری:
1- سازماندهی مجدد برای تشکیل هسته مرکزی کارگروه و فراخوان اعضای ثبت نام شده در این کارگروه.
2ـ برگزاری همایشها و کنفرانسهای علمی – کاربردی در زمینه تعمیر و نگهداری تونل.
3ـ هماهنگی و اطلاع رسانی در خصوص همایش ها به اعضای کارگروه تعمیر و نگهداری تونل.
4ـ ارائه منابع اطلاعاتی موجود در بانک اطلاعاتی (از قبیل کتب، جزوات، نشریات فارسی و ترجمه شده در مورد تعمیر و نگهداری تونل).
5ـ ارائه استانداردها، دستورالعمل ها و روش های اجرایی صحیح تعمیر و نگهداری تونل.
مسئول کار گروه: مهندس محسن کریمی (
m.karimy8m@gmail.com)
اعضاء کار گروه: کار گروه در حال شکل گیری است.

فرم عضویت در کارگروه مربوطه

نشانی مطلب در وبگاه انجمن تونل ایران:
http://irta.ir/find.php?item=1.117.213.fa
برگشت به اصل مطلب