انجمن تونل ایران- امور قراردادی
امورقرادادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۷/۶ | 

کارگروه امور قراردادی

 ضرورت تشکیل

1- اهمیت امورقرادادی در صنعت تونلسازی
2- لزوم مرورکردن قراردادها، مطالعه و ساخت فضاهای زیرزمینی و تونل ها در کشور
3- لزوم ایجاد ارتباط با دستگاه های اجرایی، مشاوران و پیمانکاران در خصوص مسائل قراردادی
4- ایجاد مرکزی جهت جمع اوری و دسته بندی قراردادهای تونل و فضاهای زیرزمینی

این کارگروه معادل گروه کاری شماره 3 انجمن بین المللی تونل ITA می باشد.

AWT IMAGE

اهداف:
1- ایجاد ارتباط نزدیک با کارگروه امور قراردادی انجمن بین المللی تونل ITA و بکارگیری تجارب آنها در مسائل قراردادی
2- ایجاد بانک اطلاعات متمرکز در ارتباط با انواع قراردادها و تهیه کتب و مقالات عملی مربوطه
3- تدوین نمونه قراردادهای ساخت و طراحی - ساخت متناسب با قوانین کشور
4- شناسایی مشکلات و مسائل قراردادی موجود در کشور و تلاش در جهت رفع آنها
5- طرح، هدایت و راهبری پروژه های تحقیقاتی پیرامون مسائل قراردادی تونل و فضاهای زیرزمینی در همکاری با دانشگاه ها و مراکز علمی - پژوهشی کشور


برنامه کاری:
1- سازماندهی مجدد برای تشکیل هسته مرکزی کارگروه و فراخوان اعضاء ثبت نام شده در این کارگروه
2- برگزاری کارگاه های آموزشی و سخنرانی های علمی - کاربردی در زمینه مسائل قراردادی
3- کمک به دستگاههای اجرایی، مشاوران و پیمانکاران در حل مسائل قراردادی
4- ارائه منابع اطلاعاتی موجود در بانک اطلاعاتی (از قبیل کتب، جزوات، نشریات فارسی و دیگر زبان ها در مورد انواع قراردادها)


مسئول کارگروه: محمدرضا یاقوتی (mrezay69@gmail.com)

اعضاء کارگروه: گروه در حال شکل گرفتن می باشد.


فرم عضویت در کارگروه مربوطه

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن تونل ایران:
http://irta.ir/find.php?item=1.112.217.fa
برگشت به اصل مطلب