انجمن تونل ایران- فضاهای زیرزمینی
کارگروه فضاهای زیرزمینی و محیط زیست

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۷/۲۳ | 

کارگروه فضاهای زیرزمینی و محیط زیست

ضرورت تشکیل

امروزه حفظ محیط زیست به عنوان یکی از اصلی ترین مؤلفه های حیات بشری، بسیار مورد توجه دولتمردان و نهادهای مردمی به ویژه در جوامع پیشرفته قرار گرفته است. از سوی دیگر با پیشرفت جوامع بشری و نیاز روزافزون به توسعه زیرساخت ها، تقابل بشر با محیط زیست اجتناب ناپذیر و روز به روز رو به گسترش است.

متأسفانه در سالهای گذشته این موضوع اساسی در بسیاری از پروژه های عمرانی کشور مورد غفلت واقع شده و آسیبهای جبران ناپذیری در اثر عدم رعایت اصول و قوانین یا ضعف قانونگذاری در این زمینه، بر پیکر محیط زیست ایران وارد شده است.

امروزه، استفاده مناسب از فضاهای زیرزمینی به جای برهم زدن شرایط سطح زمین، به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای تعامل با محیط زیست در توسعه زیرساخت های جوامع بشری، مورد توجه قرار گرفته است. انجمن تونل ایران به عنوان زیرمجموعه انجمن بین المللی تونل و در هماهنگی با آن، یکی از اهداف مهم خود را توجه به حفظ محیط زیست قرار داده و در این راستا کارگروه فضاهای زیرزمینی و محیط زیست را با هدف کلی توسعه دانش استفاده از فضاهای زیرزمینی برای محافظت از محیط زیست فعال نموده است.


اهداف کارگروه
1- ایجاد ارتباط میان دو حوزه تخصصی محیط زیست و تونلسازی در کشور؛
2- بررسی تجربیات ملی و بین المللی آثار زیست محیطی اجرای پروژه های فضاهای زیرزمینی و تلاش در کسب تجارب ارزشمند در این زمینه؛
3- مطالعه، پی گیری و اطلاع رسانی مباحث زیست محیطی پروژه های زیرزمینی در حال مطالعه و اجرا؛
4- شناسایی و چاره اندیشی مهمترین چالشهای زیست محیطی در احداث فضاهای زیرزمینی؛
5- شناسایی متخصصین و صاحبنظران و علاقه مندان  به موضوع و تشکیل پایگاه علمی پژوهشی؛
6- توسعه و ترویج دانش اثرات متقابل فضاهای زیرزمینی و محیط زیست از طریق نشر کتب و مقالات؛
7- تدوین دستورالعمل‏های کاربردی در زمینه ارزیابی اثرات زیست محیطی تونلها و فضاهای زیرزمینی شهری و غیر شهری؛ 
8- طرح، هدایت و راهبری پروژه‏های تحقیقاتی  در این زمینه؛
9- ایجاد ارتباطات بین المللی جهت استفاده از آخرین تجربیات به دست آمده در سطح بین المللی؛


برنامه‏ کاری
دعوت از اعضای ثبت نام شده در انجمن تونل برای عضویت در این کارگروه؛
• دعوت از متخصصین این حوزه و تشکیل هسته علمی کارگروه؛
• برگزاری سمینارهای علمی –کاربردی؛
• برگزاری پنل های تخصصی و نشست های فنی با مدیران و صاحبنظران حوزه محیط زیست و تونلسازی؛
• انجام نظرسنجی های منظم و بررسی و جمع بندی نظرات متخصصین در زمینه های گوناگون مرتبط با موضوع؛
• دریافت پیشنهادات پژوهشی جهت انجام پژوهشهای کاربردی و بنیادی در زمینه اثرات مثبت و منفی ایجاد فضاهای زیرزمینی بر محیط زیست؛
• برقراری ارتباط با مجامع و نهادهای علمی داخلی و بین المللی جهت دریافت حمایتهای مادی و معنوی برای انجام پژوهشهای کاربردی و بنیادی؛


مسئول کارگروه: دکتر جعفر حسن پور(jafar_hassanpour@yahoo.com)

اعضاء کارگروه: گروه در حال شکل گرفتن می باشد.


فرم عضویت در کارگروه مربوطه

نشانی مطلب در وبگاه انجمن تونل ایران:
http://irta.ir/find.php?item=1.111.240.fa
برگشت به اصل مطلب