انجمن تونل ایران- تاریخچه انجمن
تاریخچه انجمن و هیات موسس

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 تاریخچه انجمن تونل ایران

 با توجه به اهمیت روزافزون تونل و فضاهای زیرزمینی ازجهات گوناگون مانند حفاظت از محیط زیست، صرفه جویی در مصرف انرژی، ایمنی، کم کردن مسافت و لزوم جهت‏دهی به این مطالعات، طرح‏ها و مسائل اجرایی این نوع سازه‏  ها بیش از پیش مشهود می‏باشد. در همین راستا انجمن تونل ایران به منظور گسترش، پیشبرد و ارتقاء دانش فنی این صنعت و توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی، پژوهشی و اجرایی در تیرماه سال 1377 با مشارکت متخصصان و صاحب نظران این صنعت شروع به فعالیت نمود و  درخرداد ماه سال 1378  به عنوان عضو ملی انجمن بین المللی تونل  شناخته شد.

 

اعضای هیئت موسس

دکتر محمود احمدی نژاد (عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران)

شادروان  دکتر سیدحسن بصیر (عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان)

مهندس محمود حجتی (وزیر  جهاد کشاورزی )

شادروان مهندس حمید دماوندی (متروی تهران)

مهندس فرزان رفیعا (مدیر عامل شرکت کاوشگران)

مهندس احمد شفاعت (معاون امور فنی سازمان برنامه و بودجه)

دکتر محمد حسین صدقیانی(عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف)

دکتر اورنگ فرزانه (عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)

دکتر احمد فهیمی فر(عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

دکتر مرتضی قارونی نیک (رئیس مرکز تحقیقات و آموزش وزارت راه و ترابری)

مهندس عقیل قدیم (دفتر همکاری‏های فن‏آوری ریاست جمهوری)

مهندس حسین کنعانی مقدم (مدیر پروژه تونل های آزاد راه تهران - شمال)

مهندس کمال محمدی ( عضو هیات مدیره مرکز تولیدی و آموزشی کفا)

مهندس ابوالقاسم مظفری شمس (مشاور وزیر نیرو)

دکتر کاظم نجم (شرکت خدمات مهندسی بیستون)

مهندس عباس وفایی زنوز (دفتر همکاری‏های فن‏آوری ریاست جمهوری)

نشانی مطلب در وبگاه انجمن تونل ایران:
http://irta.ir/find.php?item=1.100.20.fa
برگشت به اصل مطلب